Select Page

Siden oppstarten har vi fått en del spørsmål rundt maskotten vår Leagle, som ofte dukker opp i presentasjonene våre. Det er ingen tilfeldighet at ørn ble valgt som intern maskott, da det ligger en del historie bak…

Betydningen av Legal Eagle ( ==> Leagle ) blir i engelske ordbøker definert, her fritt oversatt til norsk, som en spesielt skarpskodd advokat. Det er denne betydningen vi har tatt til oss, da vi har som målsetning at vi skal gi alle muligheten til å bli sin egen Legal Eagle.

 

På sidelinjen

Leagle EaglesEt kjapt internettsøk gir deg flere treff på film(-klassikeren?) Legal Eagles med Robert Redford, med beskrivelsen A New York district attorney works and flirts with his adversary and her kooky artist client, who is on trial for a murder she didn’t commit.

Da ingen i Justify har sett filmen, så kan vi enda ikke avkrefte hvorvidt den representerer samme betydning som vi legger til grunn.

 

 

 

 

%d bloggers like this: